Your search results

Què pot passar si deixes de pagar la hipoteca

Posted by Domus on 26/09/2017
| 0

No pagar la hipoteca li pot amoïnar a més d’un. I és que les conseqüències que això pot implicar són greus.
A Domus Gestió et presentem els possibles escenaris en una línia cronològica:

Primer mes: quan s’adoni de l’impagament, el banc et cridarà per descartar que s’hagi produït un descuit o algun error. Si abones la quota més els interessos de demora pels dies de retard, no hi haurà major problema; però si no ho fas, les coses es poden complicar una mica.

Cinquè mes: en aquest punt, el banc realitzarà totes les gestions possibles perquè paguis. Si no ho aconsegueix, et citarà per negociar canvis en la teva hipoteca. Les opcions poden anar des d’allargar el termini del contracte fins a pagar sol interessos durant un temps. L’única conseqüència serà un gran deute.

Sisè mes: en arribar al mig any sense pagar el crèdit, l’entitat bancària demanarà l’execució de la teva hipoteca, és a dir, sol·licitarà a un jutge que activi les garanties que vas signar davant el notari quan vas subscriure la hipoteca. Encara que la situació és alarmant, pots evitar que això ocorri si et poses al dia amb el pagament.

Un any: després de transcórrer tot un any sense pagar, el jutjat fixarà una data per a la subhasta del teu habitatge. Fins a gairebé la data de la subhasta pots abonar el deute amb els interessos corresponents i acabar amb el procés, però si no ho fas, el banc prendrà cartes en l’assumpte i hauràs de desallotjar.