Your search results

Les despeses que ningú recorda quan compra un habitatge

Posted by Domus on 29/08/2017
| 0

Al moment de comprar un habitatge, moltes persones creuen que els únics diners que van a invertir és el preu total de la casa. No obstant això, és important comptar amb diners extres que ens permeti afrontar despeses de tramitació sense preocupacions. Molts experts recomanen que aquest pressupost extra sigui de 10% del valor total de la casa.

Taxació de la casa per a la hipoteca

Quan se sol·licita una hipoteca se li ha de pagar a una taxadora perquè generi la taxació de l’immoble, d’aquesta manera es podrà obtenir el percentatge de finançament que brindarà el banc. Aquest tràmit pot costar entre 350 i 400 euros, tot dependrà del tipus d’immoble.

Honoraris del notari

Les despeses que s’han de fer en el notari estan regulats per l’administració i també dependran del tipus d’immoble. El notari cobrarà per dos serveis en específic: el de l’escriptura de la compravenda i el de la hipoteca.

Inscriure les escriptures de propietat

El registre de l’escriptura de la compravenda i de la hipoteca té el seu cost i això té relació amb el tipus d’immoble. Si la casa és de 250 000 euros, el registre pot costar uns 400 euros.

Gestoria

L’entitat financera és la que es va a encarregar de tramitar la liquidació dels impostos i altres paperasses, generant una despesa de 350 euros aproximadament.

Impost d’habitatge nou

Si l’immoble adquirit és de primera mà, l’impost a pagar serà l’IVA i est dependrà del preu total de la casa. Per exemple, per a una casa que hagi costat 250 000 euros l’IVA generat serà de 25 000 euros.

Impost per habitatge usat

En aquest cas, l’impost a pagar és un solament però varia depenent de la Comunitat Autònoma, podríem dir que oscil·la entre 5% i 10% del preu escripturat. Aquest impost és l’Impost sobre Transmissions Patrimonials. La Comunitat Autònoma compta amb una sèrie de taules en les quals es basen per calcular l’import mínim de l’impost.